Polazna tačka: Tušila

Završna tačka: Vito

Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

Opšte upute: Od doma PD Vrela izači na livadu i krenuti jugozapadno markiranom stazom koja ubrzo ulazi u šumu. Pratiti stazu sve do izvora i izlaza iz šume. Tu je ujedno i ulaz u veliki amfitetatar ispod vrha Vito i Mokrih stijena. Pratiti markaciju koja se penje ravno uzbrdo, a po izlaski na vrh krenuti desno i rubom grebena sve do vrha Vito. Povratak je istim putem do dna amfitetra a onda se može popeti vrh Jelovača koji se nalazi neposredni iznad česme.

Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna osim prelaska preko grebena koji nije preporučljiv za osobe koje imaju veliki strah od visine. Nema opasnosti od mina.

Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:
Opširnije... Opširnije...

 

 

 

 Rezervišite ovu turu !

Tehnički podaci o turi:

Polazna tačka: Orlovačko jezero

Završna tačka: Bregoč i Kozje strane

Upute za dolazak do polazne tačke: Iz Sarajeva krenuti putem M18 koji vodi prema Trnovu. U Dobrom polju skrenuti desno na regionalni pur R433 koji vodi prema Kalinoviku. Prije Kalinovika skrenuti lijevo prema selu Jelašca i produžiti dalje makadamom oko 20 KM sve do Orlovačkog jezera

Opšte upute: Od parkinga iznad Orlovačkog jezera krenuti stazom u pravcu juga. Nedaleko odatle se na lijevu stranu odvaja put za Orlovac, a pravo nastavlja put za Bregoč i Kozje strane. Poslije nešto više od 3 km, kada dođete do dva mala jezerceta - Lokve na desnu stranu se odvaja put za Bregoč, a lijevo je pot za Kozje strane. Povratak je istim putem.

Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

Sigurnosne informacije: Staza nije tehniočki zahtjevna i nema opasnosti od mina.

  Klasifikacija ture:

Tehnička zahtjevnost ture:

Opširnije...

Kondiciona zahtjevnost ture:

Opširnije... 

 

 Rezervišite ovu turu !

Polazna tačka: Hotel LevelUp (PD Napredak)

Završna tačka: Vrh Sofe

Upute za dolazak do polazne tačke: Autom, taksijem ili kombijem preko naselja Grbavica na Vrace, dalje na parking Ravne ("Prvi šumar"). Sa parkinga desno, uskim asfaltnim putem do Hotela LevelUp (PD Napredak)

Opšte upute: 

Od hotela krenuti markiranom stazom kroz šumu, proči pored planinske kuće Bijela stijena i onda kod putokaza za zapadni greben skrenurti desno. Pratiti stazu sve do izlaska na makadamski put koji vodi do vrha. Putem ići nekih 1200 metara i onda kod putakaza za planinarski dom Jure Franko sići sa njega. Do vrha pratiti markaciju koja od doma vodi Zapadnim grebenom.

Sa vrha krenuti istočno, a onda se spostiti spustit šumskim putem koji prolazi pored razrušenih domova Vaso Miskin Crni i Dobre vode sve do polazne tačke

Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.

Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:
Opširnije... Opširnije...

 

 

 

 

Iz Sarajeva izači putem M18 koji preko Trnova vodi do Foče. Iz centra Foče treba nastaviti vožnju cestom uz rijeku Ćehotinu. Nakon što se prođe pored Pravoslavne Bogoslovije i restorana Brioni, na prvom raskršću treba skrenuti desno (putokaz Pljevlja). Pravo put vodi za Ustipraču. Nakon što se skrene desno slijedi prelazak mostom preko rijeke Ćehotine. Sa ovog mosta ima još 46 km do zaravni Konjsko polje na planini Ljubišnja. 
Naselje iza mosta je označeno kao Dragočava, a put se postepeno penje uz šumovit predio. Povremeno se na cesti pojavljuju putokazi za Meštrevac i Konjsko polje sa oznakom u kilometrima. Nakon 9 kilometara puta, prestaje asfalt i nalazimo se na putu koji je nekad bio asfaltiran, a sad se asfalt pojavljuje samo povremeno, nikad cijelom širinom kolovoza. Nakon 14 km laganog uspona put izlazi iz šume na proplanak sa nekoliko kuća na njemu. Odavde se put počinje spuštati oko 4 km, sve dok  kroz šumu ne izađe na visoravan sela Zavait (18.2 km od mosta). Od Zavaita put je u potpunosti makadamski  i ide preko visoravni sa rijetkim pojasima šume. 
Tačno 10 kilometara od Zavaita se nalazi  punkt DGS-a u bijelom kontejneru. Ovdje se lijevo odvaja put za selo Čelebić, a mi nastavljamo pravo za Meštrevac. Pored DGS-a ovdje je i zidani objekat u vlasništvu šumarije. Put za Meštrevac je od punkta DGS-a asfaltiran samo jedan kilometar, a 6,5 km od DGS-a (34,7 od mosta) je raskršće gdje se nadesno odvaja put za Meštrevac, a zatim slijedi i odvajanje nalijevo za selo Rajković. Sljedećih deset kilometara puta nas dovodi na početnu tačku uspona. Na kraju, put izlazi iz šume na pašnjake koji se postepeno šire čineći tako Konjsko polje - zaravan obraslu pašnjacima u podnožju najvišeg grebena planine Ljubišnja. Po ulasku na Konjsko polje treba skrenuti sa puta lijevo na prvom odvajanju gdje je put istog kvaliteta kao i onaj kojim dolazimo. (Postoje i neka skretanja sa puta koja čine samo tragovi vozila kroz travu). (Opis Kenan Berberović)

 

 Rezervišite ovu turu !

Polazna tačka: Konjsko polje

Završna tačka: Dernjačišta-Mala jubišnja

Upute za dolazak do polazne tačke: Iz Sarajeva izači putem M18 koji preko Trnova vodi do Foče. Iz centra Foče treba nastaviti vožnju cestom uz rijeku Ćehotinu. Nakon što se prođe pored Pravoslavne Bogoslovije i restorana Brioni, na prvom raskršću treba skrenuti desno (putokaz Pljevlja). Pravo put vodi za Ustipraču. Nakon što se skrene desno slijedi prelazak mostom preko rijeke Ćehotine. Sa ovog mosta ima još 46 km do zaravni Konjsko polje na planini Ljubišnja. 
Naselje iza mosta je označeno kao Dragočava, a put se postepeno penje uz šumovit predio. Povremeno se na cesti pojavljuju putokazi za Meštrevac i Konjsko polje sa oznakom u kilometrima. Nakon 9 kilometara puta, prestaje asfalt i nalazimo se na putu koji je nekad bio asfaltiran, a sad se asfalt pojavljuje samo povremeno, nikad cijelom širinom kolovoza. Nakon 14 km laganog uspona put izlazi iz šume na proplanak sa nekoliko kuća na njemu. Odavde se put počinje spuštati oko 4 km, sve dok  kroz šumu ne izađe na visoravan sela Zavait (18.2 km od mosta). Od Zavaita put je u potpunosti makadamski  i ide preko visoravni sa rijetkim pojasima šume. 
Tačno 10 kilometara od Zavaita se nalazi  punkt DGS-a u bijelom kontejneru. Ovdje se lijevo odvaja put za selo Čelebić, a mi nastavljamo pravo za Meštrevac. Pored DGS-a ovdje je i zidani objekat u vlasništvu šumarije. Put za Meštrevac je od punkta DGS-a asfaltiran samo jedan kilometar, a 6,5 km od DGS-a (34,7 od mosta) je raskršće gdje se nadesno odvaja put za Meštrevac, a zatim slijedi i odvajanje nalijevo za selo Rajković. Sljedećih deset kilometara puta nas dovodi na početnu tačku uspona. Na kraju, put izlazi iz šume na pašnjake koji se postepeno šire čineći tako Konjsko polje - zaravan obraslu pašnjacima u podnožju najvišeg grebena planine Ljubišnja. Po ulasku na Konjsko polje treba skrenuti sa puta lijevo na prvom odvajanju gdje je put istog kvaliteta kao i onaj kojim dolazimo. (Postoje i neka skretanja sa puta koja čine samo tragovi vozila kroz travu). (Opis Kenan Berberović)
Gps track za ovaj dio puta se nalazi na ovom linku.

Opšte upute: Staza do vrha Dernjačište je markirana i počinje kod pastirskih koliba u Konjskom polju. Vrh je vidljiv, tako da orijentacijski nije zahtjevno. Oko 250 metara ispod vrha se na zapad odvaja staza za Kotu 2190. Staza nije markirana, ali je obilježena sa kamenim kupama. Isto tako je obilježena i Kota 2190. Sa Dernjačišta ka Maloj Ljubišnji krenuti markiranom strazom u pravcu sjeverozapada. Ta staza se spušta u Crnu goru pa se u jednom momentu potrebno odvojiti sa nje lijevo, i probiti kroz nekih 100 metara guste kleke na drugu stranu grebena. Odatle uskim travnatim područjima pronaći put kroz kleku do vrha Mala Ljubišnja. Sa vrha krenuti nizbrdo, u pravcu juga do Konjskog polja

Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima

Sigurnosne informacije: Put do Dernjačišta je markiran, ostatak nije. Na stazi nema opasnosti od mina

Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:
Opširnije... Opširnije...
 

 Rezervišite ovu turu !

Polazna tačka: Jelovača (sa puta za Suhu)

Završna tačka: Lica sjeverni i južni vrh

Upute za dolazak do polazne tačke: Iz Sarajeva izači putem M18 koji preko Trnova vodi do Foče. Kod Foče skrenuti desno prema Tjentištu na put M20. Na Tjentištu na skretanju za Suhu nalazi se rampa i potrebno se najaviti upravi NP Sutjeska radi preuzimanja ključa od iste. Put je u prilično lošem stanju i nije preporučljivo ići sa putničkim vozilom. Na jenom mjestu se prelazi improvizovani most preko Suškog potoka, a na drugom se mora autom proći kroz potok (nema mosta). Na putu je dosta visoke trave, odronjenog kamenja i granja, tako da nikad nema garancije dokle ćete uspjeti doći autom. U reonu Jelovače sa puta za Suhu skrenuti desno i voziti uzbrdo još nekih 300 metara te parkirati auto. Ulaz u NP Sutjeska se plaća. Gps track za ovaj dio puta se nalazi na ovom linku.

Opšte upute: Krenuti šumskim putem uzbrdo u pravcu jugozapada. Poslije otprilike 2 km izlaz se na čistinu i možete vidjeti vrh Lica. Do vrha nastaviti uzbrdo, strmom livadom još otprilike 1,5 km. Izaćete tačno u sedlu između Lica sjever i jug. Put do južnog, visočieg vrha vodi kroz 200 metara guste kleke. Postoji prosječena staza, ali kako se ovaj dio Volujka rijetko posjećuje zna se desiti da neki dijelovi ponovo obrastu klekom. Put do nižeg, sjevernog vrha također vodi kroz kleku, ali je dosta niža i rjeđa, i dug je samo 30 metara.

Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima

Sigurnosne informacije: Staza je prilično strma i potrebna je dodatna pažnja prilikom kretanja

Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:
Opširnije... Opširnije...
 

 Rezervišite ovu turu !

Polazna tačka: Tušila

Završna tačka: Subar

Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

Opšte upute: Od doma PD Vrela izači na livadu i krenuti jugozapadno markiranom stazom koja ubrzo ulazi u šumu. Pratiti stazu sve do izvora i izlaza iz šume. Tu je ujedno i ulaz u veliki amfitetatar ispod vrha Vito i Mokrih stijena. Na ići pravo prema amfiteatru, nego uzbrdo desno (sjeverozapadno) sve do vrha Subar.

Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.

Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:
Opširnije... Opširnije...

 

Rezervacija planinarske ture

Challenge 2000+

(Na listi nisu učesnici koji su kompletirali izazov)

Preporuke

Vremenska prognoza

  • Najčitanije

  • Najnovije