Planinarska reportažaChallenge 2000+ reportaža

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_6.jpg

Predgorje planine je obraslo gustim šumama i to je glavna karakteristika ove planine. Iz gustih šuma se izdiže i najviši greben planine usmjeran od sjeverozapada ka jugoistoku. Sjeverne padine ovog visokog grebena su obrasle gustom klekovinom koja niže prelazi u crnogorične šume, dok je južna padina samo mjestimično obrasla klekovinom i rijetkom šumom, a prekrivena je lijepim pašnjacima koji se spuštaju u zaravan Konjsko polje.

Ove padine obiluju brzim, bistrim potocima pa je stoga cijelo područje pogodno za stočarstvo, o čemu svjedoče pastirski katuni. Jugoistočno od najvišeg grebana, ispod Konjskog polja počinje kanjon Drage, a još južnije, ispod padina Radovne je duboki kanjon Tare. U sjeveroistočnom dijelu je rudnik olova i cinka Šuplja stijena kod sela Šule. Najviši greben sa sjeverozapada počinje vrhom Mala Ljubišnja 2073m , a potom se greben, djelimično obrastao gustom klekovinom, uzdiže do najvišeg vrha Dernečišta 2238m. Dalje na istok greben se preko padina Oštrike spušta ispod 2000m i u potpunosti pripada Crnoj Gori. Konjsko polje je prelijepa, pitoma visoravan koju sa juga zatvara greben Radovna. Dalje prema jugu,  Radovna se strmo ruši, čineći sa obroncima susjednog Durmitorom visoki kanjon Tare. Sa sjevera  je Konjsko polje ograničeno  najvišim  grebenom planine Ljubišnje, a najviši vrh planine, Dernečište, je na istočnom kraju ovog grebena.

Pristup na  Konjsko polje

Pristup planini ide iz Foče preko slabo naseljene visoravni iznad kanjona Tare. Iz centra Foče treba nastaviti vožnju cestom uz rijeku Ćehotinu. Nakon što se prođe pored Pravoslavne Bogoslovije i restorana Brioni, na prvom raskršću treba skrenuti desno (putokaz Pljevlja). Pravo put vodi za Ustipraču. Nakon što se skrene desno slijedi prelazak mostom preko rijeke Ćehotine. Sa ovog mosta ima još 46 km do zaravni Konjsko polje na planini Ljubišnja.
Naselje iza mosta je označeno kao Dragočava, a put se postepeno penje uz šumovit predio. Povremeno se na cesti pojavljuju putokazi za Meštrevac i Konjsko polje sa oznakom u kilometrima. Nakon 9 kilometara puta, prestaje asfalt i nalazimo se na putu koji je nekad bio asfaltiran, a sad se asfalt pojavljuje samo povremeno, nikad cijelom širinom kolovoza. Nakon 14 km laganog uspona put izlazi iz šume na proplanak sa nekoliko kuća na njemu. Odavde se put počinje spuštati oko 4 km, sve dok  kroz šumu ne izađe na visoravan sela Zavait (18.2 km od mosta). Od Zavaita put je u potpunosti makadamski  i ide preko visoravni sa rijetkim pojasima šume.
Tačno 10 kilometara od Zavaita se nalazi  punkt DGS-a u bijelom kontejneru. Ovdje se lijevo odvaja put za selo Čelebić, a mi nastavljamo pravo za Meštrevac. Pored DGS-a ovdje je i zidani objekat u vlasništvu šumarije. Put za Meštrevac je od punkta DGS-a asfaltiran samo jedan kilometar, a 6,5 km od DGS-a (34,7 od mosta) je raskršće gdje se nadesno odvaja put za Meštrevac, a zatim slijedi i odvajanje nalijevo za selo Rajković. Sljedećih deset kilometara puta nas dovodi na početnu tačku uspona. Na kraju, put izlazi iz šume na pašnjake koji se postepeno šire čineći tako Konjsko polje - zaravan obraslu pašnjacima u podnožju najvišeg grebena planine Ljubišnja. Po ulasku na Konjsko polje treba skrenuti sa puta lijevo na prvom odvajanju gdje je put istog kvaliteta kao i onaj kojim dolazimo. (Postoje i neka skretanja sa puta koja čine samo tragovi vozila kroz travu).

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_9.jpg

Pravac uspona na Dernečište i Malu Ljubišnju

Dernečište 2238m 

Polazna tačka:               Konjsko polje    1550nmv

Visinska razlika:             700m 

Vrijeme do vrha:           2  sata

 

Vrh Dernečište dominara sa sjeverne strane Konjskog polja, padine su obrasle travom uz nešto rijetke šume odmah na početku uspona.Sa Konjskog polja treba se uputiti prema sjeveru i jasno vidljivom vrhu,  proći pored napuštenih pastirskih kuća smještenih na sjevernoj strani polja između rijetkih stabala crnogorice. Nakon što se izađe iznad šume na otvoren teren, postoje povremene markacije koje će nas bez ikakvih orijentacionih problema dovesti do vrha.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_4.jpg

 Dernečište 2238 mnv

Mala Ljubišnja  2073m                                   

Gledan sa Konjskog polja, najviši greben planine Ljubišnje se doima kao golemo brdo zastrto pašnjacima i rijetkom crnogoričnom šumom.Lijevo (zapadno) od najvišeg vrha možemo uočiti još jednu uzvisinu skoro do samog vrha obraslu klekovinom.To je vrh Mala Ljubišnja visok 2073m.

 

Polazna tačka:    Konjsko polje    1610m nmv                                                

Visinska razlika:                            460m                                                                                                                                        

Vrijeme do vrha:                            1 ½ sat

 

Staza do vrha Mala Ljubišnja nije markirana, tako da je ocjena smjera pristupa prepuštena svakom ponaosob. Treba napomenuti da ideja uspona na ovaj vrh iz smjera Dernečišta nije ostvariva zbog guste kleke kojom je obrastao  greben između ova dva vrha. Pristup koji smo mi odabrali ide sa Konjskog polja uz obalu potoka koji prelazi preko puta. To je neki kilometar prije (zapadno) od mjesta sa kojega počinje uspon na Dernečište.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_1.jpg

Početak uspona na Mali Ljubišnju

Krećemo uz pašnjake prema šumi, a potok nam je sa desne strane. Napredujemo prema rubu šume i biramo uvijek najširi prolaz između rijetkog crnogoričnog drveća. Na izlasku iz šume usmjerimo se malo udesno prema slabo izraženom sedlu sa čije desne strane možemo uočiti nekoliko stijenovitih izbočina.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_3.jpg

Sedlo

Ovdje ćemo naći pastirski put koji kao  prirodna rampa služi za  prolaz na plato iznad stijena. Po izlasku na malu livadu okruženu klekom iznad stijena smo u rejonu Mali do. Idemo još malo udesno i kroz pojas kleke izlazimo na veću livadu - Veliki do.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_2.jpg

Veliki do

Zaobilazimo rijetke grmove kleke i nakon 1h 45m  smo na vrhu koji je poptpuno obrastao klekovinom.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_5.jpg

Mala Ljubišnja

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_ljubisnja_8.jpg

Pogled sa Male Ljubišnje prema vrhu Dernečište

Autor Kenan Berberović

Vezani članci

Veliki Vran i Mali Vis (4.11.2018) Veliki Vran i Mali Vis (4.11.2018)
Na Sovićka vrata smo stigli ranije nego obično  Još nije bilo ni 8 sati. Vedro je jutro, iako je bilo najavljeno oblačno vrijeme. Naš cilj je...
Challenge 2000+ izazov u svakom pogledu Challenge 2000+ izazov u svakom pogledu
Za tačno mjesec dana će biti 1. rođendan našeg Challenge 2000+. Mnogo toga se deslo u ovih 11 mjeseci. Do sada imamo 82 učesnika koji su ukupno...
Emil kompletirao Challenge 2000+ Emil kompletirao Challenge 2000+
Usponom na Lica sjeverni i južni vrh, te kotu 2041 na planini Volujak, Emil Bakoš je završio svoj Challenge 2000+. Tako je postao 5. osba koja je...

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

Rezervacija planinarske ture

Challenge 2000+

(Na listi nisu učesnici koji su kompletirali izazov)

Preporuke

Vremenska prognoza

  • Najčitanije

  • Najnovije