Planine u BiHRSS

Planine u BiH

U ovoj kategoriji možete naći opise Bosansko-Hercegovačkih planina, sa svim bitnim podacima te linkovima na reportaže, galerije slika i GPS trackove sa istih. 

Ukupno 12 planina u Bosni i Hercegovini ima vrhove više od 2.000 metara. Ovdje možete vidjeti njihovu listu.

 

Bitovnja

★★★★★0 recenzije
Bitovnja

Bitovnja se nalazi jugozapadno od Sarajeva, 10 km sjeverno od Konjica. Najvisočiji vrh je Lisin 1742 m nv, sa kojega se pruža jedan od najljepših pogleda na veliki broj planina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, a naročito na planinu Prenj. Prema is ...

Bjelašnica

0 recenzije
Bjelašnica

Bjelašnica je planina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, smještena jugozapadno od grada Sarajeva. Kao i susjedna Jahorina i Bjelašnica pripada dinarskom planinskom sistemu. Najviši vrh je istoimeni vrh Bjelašnica (2067 m), kojega još zovu Observator ...

Čabulja

0 recenzije
Čabulja

Čabulja je planina u Hercegovini između rijeke Neretve i njene desne pritoke Drežanke. Najviši vrh je Velika Vlajna 1776 m.Građena je od mezozojskih vapnenaca, a djelomično i od dolomita. Morfotektonski je produžetak planine Velež. Prema dolini Drežanke o ...

Cincar

0 recenzije
Cincar

Cincar je planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sjeveroistočno od Livna.Nalazi se izmeđe Kupreškog i Glamočkog polja na granici glamočke i Livanjske općine. Najviši vrh je Cincar na 2.006 metara nadmorske visine. Pored njega tu su i Malovan ( ...

Crvanj

★★★★★0 recenzije
Crvanj

Crvanj je planina u sjeveroistočnoj Hercegovini. Na sjeveru je omeđena Neretvom, sa juga i jugozapada Nevesinjskim poljem, a sa istoka prostranom visoravni Morine.Građena je pretežno od trijaskih i jurskih krečnjaka sa razvijenim krškim oblicima. Najviši ...

Čvrsnica

0 recenzije
Čvrsnica

Čvrsnica je jedna je od najviših planina u Bosni i Hercegovini. Smještena je u sjevernom dijelu Hercegovine i ujedno je sa najvećim vrhom u Hercegovini (Pločno 2228nm). Čvrsnica se nalazi u općinama: Posušje, Jablanica i Mostar,a također je i sastavni dio ...

Dinara

0 recenzije
Dinara

Dinara, velika planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koja svojim većim dijelom dijeli Livanjsko polje od Sinjskog, te čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Najviši vrh je Troglav (1913 m n/v), a vrh Sinjal (18 ...

Grmeč

★★★★★0 recenzije
Grmeč

Grmeč je planina koja se proteže sjevero-zapadnim dijelom Bosne dužinom oko 70 km između tokova rijeka Une i Sane. Nadvisuje ga njegov najviši vrh u jugoistočnom dijelu zvani Crni vrh sa 1604 m nadmorske visine. U njegovom podnožju proteže se prostrani Po ...

Igman

0 recenzije
Igman

Igman je planina u centralnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se jugozapadno od Sarajeva, okružujući planinu Bjelašnicu i dio Ilidže. Najviša tačka Igmana je visoka 1502 metra, čime se svrstava u red najnižih sarajevskih planina.Igman je popularna destinacija ...

Jahorina

0 recenzije
Jahorina

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja pripada Dinarskom planinskom sistemu. Najviši vrh je Ogorjelica sa 1.916 m nadmorske visine. Ljeti je prekrivena gustom zelenom travom, a zimi i do 3 m visokim snijegom. Jahorina se prostire od 43°39' do 43°4 ...

Kamešnica

0 recenzije
Kamešnica

Kamešnica je planina koja je na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a većim dijelom leži u Livanjskoj općini. Najviši je vrh Konj 1854 m n/v (BiH).Kamešnica je nastavak Dinarskog lanca planina, obiluje geotektonskim pojavama kao što su vrtače, spilje, ...

Klekovača

★★★★★0 recenzije
Klekovača

Klekovača sa svojim vrhom Velike Klekovače 1962 m je najviša planina zapadne Bosne. Proteže se dužinom od 43 km, a uzdiže se 1500 m iznad dolina Unca i 1300 m iznad petrovačke kotline. Planinu Klekovaču odlikuju velike stijene koje se protežu grebenom od ...

Lelija

0 recenzije
Lelija

Lelija je planina u istočnoj Hercegovini, nalazi se u blizini Kalinovika i Foče. Najviša vrh Lelije je Velika Lelija na 2.032 metara nadmorske visine. Osim ovoga značajni vrhovi su i vrh Todor (1.949 m) te Saikov Vrh (1.562 m.) Sa jugoistočne strane nadov ...

Maglić

0 recenzije
Maglić

Maglić je dinarska planina na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko 20 km jugozapadno od Foče. Maglić je planina sa najvišim vrhom u BiH. Najviši vrh planine je Veliki Vitao (2.396 m) u Crnoj Gori, dok je na bosanskoj strani planine najviši vrh Magl ...

Osječenica

0 recenzije
Osječenica

Planina Osječenica nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Visoka je 1795 metara i spada u srednje visoke planine. Njen planinski masiv dug je 30 km. S njene strane se nalazi kanjon rijeke Une i njene pritoke Unca, a sa druge kraška polja: ...

Prenj

0 recenzije
Prenj

Prenj je planinski masiv u Hercegovini sa mnogim vrhovima od kojih je najviši Zelena Glava 2115 m.n.v. zatim  Lupoglav 2102 m.n.v., Otiš 2097 m.n.v., Herač 2046 m.n.v., Velika Kapa 2007 m.n.v....  Prenj je smješten u središnjem dijelu Dinarida. Okružuju g ...

Raduša

★★★★★0 recenzije
Raduša

Nalazi se između Vukovskog polja i doline rijeke Vrbas, a najviši vrh planine je Idovac na 1956 metara nadmorske visine. Raduša predstavlja prirodnu granicu između Hercegovine i Bosne.Granice planine Raduše čine Vukovsko polje na sjeverozapadu, Zahum prol ...

Romanija

0 recenzije
Romanija

Romanija je planina u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.Prostire se jugozapadno od Sokoca, sjeveroistočno od Pala i istočno od Sarajeva. Najviša vrh je Veliki Lupoglav sa nadmorskom visinom od 1652 m. Na južnoj strani, iznad Pala, nalazi se Novakova peć ...

Šator

0 recenzije
Šator

Šator je planina na zapadu Bosne i Hercegovine koja razdvaja Livanjsko polje od Glamočkog. Najviši vrh je Šator, 1875 m n/v. Ispod samog vrha nalazi se Šatorsko jezero, uz koji se nalazi i hotel, omiljeno izletište ljudi iz okolnih općina. Planinarske ...

Trebević

0 recenzije
Trebević

Trebević јe planina u јugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Nalazi se јugoistočno od Sarajeva, visok јe 1627 metara i nadovezuјe se na planinu Jahorinu.Trebević predstavljaa značaјan turistički i rekreativni centar, koјi јe u proteklom ratu dosta uništ ...

Rezervacija planinarske ture

Challenge 2000+

(Na listi nisu učesnici koji su kompletirali izazov)

Preporuke

Vremenska prognoza

  • Najčitanije

  • Najnovije