Planinar

1. Pojedinačna odgovornost
Alpinisti i penjači praktikuju svoj sport u situacijama gdje postoji opasnost od nesreća i gdje pomoć izvana možda neće biti dostupna. Imajući to na umu, oni učestvuju u ovoj aktivnosti na vlastitu odgovornost i odgovorni su za vlastitu sigurnost. Akcije pojedinaca ne bi trebale ugroziti one oko njih niti oštetiti okolinu. Na primjer, pravljenje sidrišta/ štanda na novim ili postojećim pravcima ne može se automatski uzeti kao prihvatljivo.

2. Timski duh
Članovi tima ili grupe trebaju biti spremni napraviti kompromis kako bi se uravnotežili potrebama i mogućnostima svih u grupi. Uspon će uvijek biti najuspješniji kada se članovi podržavaju i potiču jedni druge.
3. Penjanje i planinarska zajednica
Svaka osoba koju susrećemo u planinama ili na stijeni zaslužuje jednaku dozu poštovanja. Čak i na udaljenim mjestima i u stresnim situacijama, trebali bismo uvijek prema drugima da se odnosimo kako bi sami željeli da se drugi prema nama odnose.
4. Posjeta stranim zemljama
Kada smo gosti u stranim zemljama, uvijek se trebamo ponašati pristojno i suzdržano. Trebamo pokloniti pažnju ovdašnjim ljudima i njihovoj kulturi - oni su naši domaćini. Trebamo poštovati lokalnu penjačku etiku i stil i nikada ne bušiti rupe ili postavljati ankere u stjeni tamo gdje je tradicionalna etika protiv toga ili gdje lokalna penjačka etika još nije definisana. Poštovaćemo svete planine i druga sveta mjesta i uvijek tražiti načine koji su od koristi i pomoći lokalnoj ekonomiji i ljudima. Razumijevanje stranih kultura je dio cjelokupnog penjačkog iskustva.
5. Odgovornosti planinarskih vodiča i drugih vođa
Stručni planinarski vodiči, ostali čelnici i članovi grupe koju vode trebaju shvatiti njihove uloge i poštovati prava i slobode drugih grupa i pojedinaca. U ovoj deklaraciji smo prepoznali visoke standarde prakse postignute kod planinarskih vodiča kroz njihova profesionalna tijela.
6. Hitni slučajevi, nesreće i smrt
Moramo biti spremni za hitne slučajeve i situacije koje za posljedicu imaju ozbiljne nesreće i smrt. Svi sudionici u planinarskim sportovima treba jasno da razumiju rizike i opasnosti i trebaju imati odgovarajuće vještine, znanje i opremu. Oni trebaju biti spremni pomoći drugima u slučaju nužde ili nesreće i biti spremni suočiti se s posljedicama tragedije. Nadamo se da će komercijalni operatori posebno upozoriti svoje klijente da njihovi ciljevi mogu biti žrtvovani kako bi se pomoglo drugima u nevolji.
7. Pristup i očuvanje
Vjerujemo da je sloboda pristupa planinama i stjenama na odgovoran način temeljno pravo. Uvijek trebamo upražnjavatii naše aktivnosti na ekološki odgovoran način i biti proaktivni u očuvanju prirode i pejzaža. Uvijek trebamo poštovati ograničenja pristupa i propise dogovorene sa penjačima i organizacijama za zaštitu prirode.
8. Stil
Kvaliteta iskustva i kako smo riješili problem je važnije od toga hoćemo li uspjeti u svojoj namjeri. Uvijek trebamo nastojati da ne ostavljamo tragove iza sebe na stijeni ili planini.
9. Prvenstveni usponi
Prvenstveni uspon u stijeni ili planini je stvaralački čin. To bi trebalo biti dovršeno na način barem jednako dobar kao što je stil i tradicija u regiji. Način na koji je izveden uspon treba prijaviti tačno i precizno.
10. Sponzorstvo, oglašavanja i odnosi sa javnošću
Saradnja između sponzora i planinara ili penjača mora biti profesionalni odnos koji služi na najbolji način planinarskim sportovima. Odgovornost je planinarske sportske zajednice educirati i informisati medije i javnost na proaktivan način.
11. Korištenje dodatnog kisika u planinarenju
Korištenje dodatnog kisika u visokogorskom alpinizmu je pod debatom već nekoliko godina. U ovoj raspravi, različiti dijelovi u vezi ove teme su prisutni, kao što su medicinski aspekt i etički aspekt. Medicinski aspekt treba biti od presudne važnosti za sve planinare. Etičko odvagivanje najbolje je ostaviti samim penjačima, pod uvjetom da, ako penjač koristi kisik, pravi se plan za uklanjanje korištenih/ praznih flaša sa planine.
12. Vođene komercijalne ekspedicije na velike nadmorske visine
Nadamo se da će komercijalni operateri, narocito oni bez kvalifikacija, pokušaje na 8000m/nv ili druge usporedive vrhove, koji nude ograničene spašavalačke facilitete prepoznati ograničenja klijenata pod njihovim okriljem. Treba uložiti sve napore da se obezbjedi sigurnost tih klijenata i takođe upozoriti svoje klijente da planovi mogu biti izmjenjeni zbog pomoći drugima.

(autor: Nebojša Leka Leković)

Vezani članci

Održavanje planinarskih cipela Održavanje planinarskih cipela
Najbolji savjet o tome kako održavati obuću može nam dati proizvođač iste. Tako su nam u Alpini rekli da njega planinarske obuće ima tri osnovna...
Planinarski vodič i klijent - timski rad Planinarski vodič i klijent - timski rad
Na sigurnost u planini utiče mnogo faktora. Na neke od njih imamo uticaja, a na neke ne. Priroda je lijepa, ali nepredvidiva i opasnost nas vreba na...
Kako se pripremiti za osvajanje velikih planinskih vrhova Kako se pripremiti za osvajanje velikih planinskih vrhova
Penjanje na visoke planinske vrhove zahtijeva posebnu sposobnost i spremnost penjača. Svi planinari svijeta sanjaju uspon na neki od himalajskih...

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

Rezervacija planinarske ture

Challenge 2000+

(Na listi nisu učesnici koji su kompletirali izazov)

Preporuke

Vremenska prognoza

  • Najčitanije

  • Najnovije