Planinarska reportažaChallenge 2000+ reportaža

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-1.jpgVran planina se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Hercegovine, na razmeđu opština Jablanica, Prozor-Rama, Posušje i Tomislavgrad.Ime joj potječe od zagasite boje njenih obronaka, osobito onih na južnoj strani. Vran se na istoku, niže Sovićkih vrata, spušta u dolinu Doljanke, sa sjevera prema Trebiševu i Ljubuši, a prema zapadu, svojim šumovitim obroncima nestaje u Duvanjskom polju.

Izuzev jugoistočne strane Vrana okrenute prema Čvrsnici, sve su padine u nižim položajima obrasle bukovom šumom, a u višim klekovinom.S jugoistoka Vran planinu opasuje i od Čvrsnice dijeli Dugo polje, koje se za razliku od ostalih naših kraških polja pruža okomito na smjer dinarskih planina, dakle SI-JZ. Polje je dugo 14 km, a poprečno široko oko 3 km. Počinje na sjeveroistoku Sovićkim vratima 1264 m, a završava na jugozapadu Ivan Docem. Sjeverna polovina je polja viša i na njoj se nalaze brežuljkaste uzvisine Kršnih glavica, koje prelaze u Gornje i Donje Badnje (1364 m). Ovim brežuljcima podijeljeno je polje na dva dijela. Zapadni dio- koji se nalazi pod Vran planinom, zove se Dugo polje, istočni dio polja sastoji se iz Strmog i Rudog Polja, a između njih je ski centar Risovac.Jugozapadni dio polja je visoravan na čijem se rubu nalazi Blidinjsko jezero. U podnožju Vrana u Dugom polju, kod raskršća za Prozor je motel Hajdučka vrlet, a u blizini je i velika bogumilska nekropola stećaka. Najviši greben planine je usmjeren kao i Dugo polje od sjeveroistoka prema jugozapadu, a nakon vrha Vran 2020m, postepeno se ispravlja prema sjeverozapadu, tako da vrh Vran predstavlja svojevrsno „kojeno“ , nakon kojeg se smjer grebena približava osnovnom smjeru Dinarida. Vrhovi su poredani po vanjskoj-južnoj ivici te u polukrugu zatvaraju pojedine dolove. Na istočnoj strani i to gotovo u sredini sklopa diže se najviši vrh Veliki Vran 2074 m,  zatim Bijela glavica 1998 m, a još južnije Vran 2020 m, čija kosa skreće prema zapadu, gdje se na kraju grebena nakon kote 2006, uzdiže vrh Mali Vran 1961 m. Na sjevernom rubu je Veliki Divić 1843 m, a jedino je Mali Vis 2014 m smješten na sredini sjevernog dijela planine i tu nema nikakvog dola, već se padina spušta prema sjeveru gubeći se u dolini Ramskog jezera.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-2.jpg (sa desna V.Vran, Bijela glava, Vran, kota 2006) 

Veliki Vran 2074m i Mali Vis 2014m


Najviši greben Vran planine čini sjeverozapadnu barijeru Dugog polja. Prvi vrh, sa desne, istočne strane ovog grebena je najviši vrh planine Veliki Vran. Cijeli greben se odlično vidi iz Dugog polja, tako da osim nešto klekovine, nema nikakvih problema sa orijentacijom na terenu. Staza do vrha je markirana. Mali Vis je uzvišenje potpuno obraslo gustom klekovinom, a nalazi se oko 1km sjeverno od vrha Veliki Vran od kojeg ga razdvaja dolina, uglavnom prekrivena vrlo gustom klekovinom. Vrh se naravno ne vidi iz Dugog polja. Pristup moguć jedino zimi na turnim skijama ili krpljama.

Pristup: sa puta za Prozor, odmah nakon nekropole.

Po dolasku u Jablanicu iz smjera Sarajeva treba na semaforu skrenuti desno, pa ponovo desno prateći oznake za Prozor. Vrlo brzo treba skrenuti nalijevo prateći oznake za ski centar Risovac i Blidinje jezero. Nakon prolaska Kosnih luka, Doljana i Sovića na par kilometara prestaje asfalt koji se ponovo pojavi prije samih Sovićkih vrata. Od Sarajeva je tačno 100km do Sovićkih vrata. Pogled koji se ukaže po izlasku na Sovićka vrata je kao ulazak u novu dimenziju, svaki put iznova oduševi. Ravno, prostrano Dugo polje na čijem je kraju Blidinje jezero, razdvaja dva planinska masiva: desno je Vran, a lijevo veličanstvena Čvrsnica.... Sa Sovićkih vrata nastaviti ravno do motela Hajdučka vrlet, pa skrenuti desno do nekropole stećaka. Malo iza nekropole, sa lijeve strane puta je označen početak planinarske staze za Veliki Vran.

Polazna tačka: Dugo polje 1270m nmv
Visinska razlika: 800m
Vrijeme do vrhova: 2 ½ sata + 1 ½ sat

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-3.jpg

(uspon stazom uz istočni greben)

Uspon na Vran počinjemo sa istočne strane grebena. U početku staza ide po otvorenom terenu, a zatim kroz bukovu šumu. Nakon izlaska iz šume, za oko pola sata ćemo proći preko livade sa čatrnjom,

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-4.jpg(Čatrnja)

a zatim ponovo kroz bukovu šumu. Po izlasku iz šume markirana staza vijuga kroz rijetke grmove kleke, a onda se spušta nalijevo u maleni do na oko 1700 metara visine. Sa ovog dola staza se ponovo uspinje uz glavni greben na kojem se nalazi i najviši vrh planine.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-5.jpg

(vršni greben) 

Staza povremeno prolazi kroz veoma gustu klekovinu, ali je odlično markirana, pa ne bi trebalo biti problema sa orijentacijom. Nakon oko sat vremena od čatrnje kekovina prestaje, te izlazimo na otvoren teren odakle pogled na Dugo polje i Čvrsnicu postaje sve ljepši. Oko pola sata hoda po otvorenom terenu će nas dovesti vrha. Vrh je obilježen velikom piramidom naslaganog kamenja.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-6.jpg

(Veliki Vran)

U kutiji je upisna knjiga i pečat PD Orlova stina iz Tomislavgrada. Uživamo u pogledu Ramsko, Buško i Blidinje jezero kao i masiv Čvrsnice gdje se se svojim profilom ističe vrh Veliki Vilinac.

Iz dnevnika:

U našem izazovu 57 imenovanih BH vrhova viših od 2000m, jedan od njih je i Mali Vis na Vranu. Pošto je vrh obrastao gustom klekovinom, činilo se da je jedini način pristupa po velikom snijegu koji će prekriti kleku. Prvi pokušaj da dosegnemo vrh Mali Vis je bio na turnim skijama u proljeće 2017. Ipak, snijega je bilo premalo i bio je lošeg kvaliteta, pa smo iscrpljeni odustali ne dosegnuvši ni Veliki Vran. Dolaskom proljeća smo popeli Ovču na Prenju, Lica- južni vrh i Adžovac na Volujaku, tako da nam je nakon povratka sa ekspedicije Elbrus 2017, ostao još samo Mali Vis za kompletiranje našeg izazova. Nakon povratka sa Olympa, najesen smo krenuli u izviđanje mogućeg pristupa kroz gustu klekovinu. Uzvišenje Mali Vis je potpuno obraslo klekovinom, a na mogućoj trasi sa Velikog Vrana uočili smo dvije livade okružene klekom.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-7.jpg

(Mali Vis)

Jedna je u podnožju uzvisine, a druga se slijeva nadesno pruža prema vrhu. Odlučili smo minimalno prosjeći stazu kroz klekovinu, spojiti ove dvije livade, a zatim prosjeći ostatak do vrha. Nakon izviđanja, sljedeći vikend smo krenuli u realizaciju. Pokazalo se da je vrlo teško pratiti zadani pravac nakon ulaska u gustu klekovinu. Jednim makazama za sječenje voća, napravili smo prosječenu stazu u dužini od tridesetak metara... Sljedeći put pa smo dobili pojačanje i bolje se spremili. Ispod Vrana smo postavili osmatrača sa dvogledom i radio stanicom, a sa dvoje makaza za siječenje smo krenuli u „proboj“. Uz dobru pripremu, lakše od očekivanog, uspjeli smo napraviti i markirati stazu sa velikog Vrana do Malog Visa

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-8.jpg

(staza za Mali Vis )

Sa vrha Veliki Vran se treba spustiti jarugom niz sjevernu padinu sve do njene najniže tačke, a onda napraviti mali polukrug zdesna nalijevo, pa, po prilično otvorenom terenu uz rijetku kleku doći do livade u podnožju Malog Visa.U vrhu livade je uska staza prosječena do gornje livade.Sa vrha gornje livade ostaje još nekih pedesetak metara kroz vrlo gustu klekovinu do vrha. Po dolasku na vrh, napravili smo mali plato i kamenom piramidom obilježili naše prisustvo na vrhu

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-9.jpg

(Mali Vis)

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-10.jpg

(Sa vrha je neuobičajen pogled na Veliki Vran, Vilinac i i dolinu prema Ramskom jezeru)

 

 

Vran 2020m i Kota 2006 

Vrh Vran se nalazi na visokom grebenu koji sa sjevera zatvara Dugo polje, na poziciji gdje je ovaj greben najbliži Blidinjem jezeru i gdje mijenja smjer pružanja ravno prema zapadu. Između vrha i jezera nalaze se uzvišenja Borova glava i Galuša.  U podnožj Borove glave, na samoj cesti kroz Dugo polje, izgrađen planinarski dom i od doma je markirana staza za vrh Vran.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-11.jpg

(brdo Galuša u podnožju i vrh Vran)

Pristup: planinarski dom ispod Borove glave uz obalu Blidinjeg jezera
Pristup do Sovičkih vrata isti kao i za vrhove Veliki Vran i Mali vis. Sa Sovićkih vrata nastaviti ravno do motela Hajdučka vrlet, pa nastaviti lijevo prema Blidinjem jezeru. Voziti se niz Dugo polje, pa prije samog doma pod Borovom glavom skrenuti desno (putokaz Modruša).Nastaviti putem do dalekovoda od kojeg ćemo se uključiti na markiranu stazu do vrha Vran.

Polazna tačka: Dugo polje 1190m nmv
Visinska razlika: 830m
Vrijeme do vrha: 2 ½ sata

Uspon započinjemo sa puta u podnožju grebena.Penjemo se uz tehnički put za dalekovode i brzo ga napuštamo penjući se ravno uz padinu. Staza ide preko brda Galuša.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-12.jpg

(pogled sa brda Galuša na ostatak staze, desno, za Vran)

Zatim se staza spušta nadesno, da bi se ponovo popela na greben Plana, pa između rijetkih grmova smreke i kleke ide direktno na vrh Vran. Vrh je obilježen, natpis je „VRAN 2027“

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-13.jpg

(Vran)

Prema istoku na kraju grebena, za 3 sata je vrh Veliki vran 2074m. Nastavak grebena je sada prema zapadu i završava vrhom Mali Vran 1969.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-14.jpg

(Mali vran)

Na ovom grebenu ima nekoliko izdiferenciranih vrhova, a jedan od njih je kota 2006.

b_800_800_16777215_00_images_berberovic_vran_vran-15.jpg

(pogled sa kote 2006 na Blidinje jezero)

Autor: Kenan Berberović

Vezani članci

Veliki Vran i Mali Vis (4.11.2018) Veliki Vran i Mali Vis (4.11.2018)
Na Sovićka vrata smo stigli ranije nego obično  Još nije bilo ni 8 sati. Vedro je jutro, iako je bilo najavljeno oblačno vrijeme. Naš cilj je...
Blidinje - Vran - Kota 2006 (15.4.2018) Blidinje - Vran - Kota 2006 (15.4.2018)
Staza za vrh Vran 2020 mnv, i drugi po visini na Vran planini vodi od planinarskog doma koji je napravljen u podnožju Borove glave 1312 mnv, uz...
„Dani Boračkog jezera“ 2014 „Dani Boračkog jezera“ 2014
Poštovani planinari, Eko asocijacija „Gorsko oko“ u suradnji sa „Triatlon asocijacija u BiH“ u periodu 23.05.-25.05.2014., peti put po redu...

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

Rezervacija planinarske ture

Challenge 2000+

(Na listi nisu učesnici koji su kompletirali izazov)

Preporuke

Vremenska prognoza

  • Najčitanije

  • Najnovije