Tušila

 • Drstva (20.11.2011)

  DrstvaVedar i hladan novembarski dan. Spremni smo za pokret i nalazimo se na livadi pored doma Tušila u Sinanovićima. Još sa livade možemo vidjeti putokaze koji označavaju staze prema vrhovima Vito, Puzin i Drstva. Na strelici za Drstvu je pisalo "3h". Krenuli smo polahko u pravcu strelice, paralelno sa putem kojim smo došli. 

 • Drstva (20.11.2011)

  DrstvaYou set out from the meadow by the Tušila lodge in Sinanovići. Even from the meadow you can see the signposts marking the trails that lead to the peaks Vito, Puzim and Drstva. The arrow pointing to Drstva reads: "3 hours".

 • Noćni uspon na Vito (9.9.2012)

  Noćni uspon na Vito

  Ni sam ne znam odakle nam dođe ova ideja za noćni uspon na Vito. Uglavnom, neko je predložio, a mi jedva dočekali. Polazak smo dogovorili iz doma u Tušilima oko 23 sata. Naravno došli smo malo ranije tako da imamo vremena da popijemo čaj i obavimo završne pripreme.

 • Prut-Drstva-Vito

  Polazna tačka: Bobovica

  Završna tačka: Vito

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti još oko kilometar i skrenuti na prvom skretanju desno. Još 2 km uzbrdo do sela Bobovica.

  Opšte upute: Iz sela ravno uzbrdo na sjever (markacija počinje ispod jedne štale. Do vrha ima oko 20 minuta. Vraća se istim smjerom, prođe se pored mesđida i putem ravno na jug do ulaza u stazu ispod Drstve koja počinje u šumi. Staza je markirana sve do izlaska na jednu malu livadu. Preći preko nje i ponovo naći marku u šumi. Zatim se izlazi na greben i prolazi se ispod Drstve sa njene zapadne strane. Dalje se put nastavlja grebenom preko Malog i Velikog brda do vrha Vito, a zatim prema Mokrim stijenama i markiranom stazom se spustiti u amfiteatar. Proći do šume i pored izvora markiranom stazom sve do Tušila.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna osim prelaska preko grebena koji nije preporučljiv za osobe koje imaju veliki strah od visine. Nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

  Pročitajte  reportažu sa ove ture

 • Subar

   Rezervišite ovu turu !

  Polazna tačka: Tušila

  Završna tačka: Subar

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

  Opšte upute: Od doma PD Vrela izači na livadu i krenuti jugozapadno markiranom stazom koja ubrzo ulazi u šumu. Pratiti stazu sve do izvora i izlaza iz šume. Tu je ujedno i ulaz u veliki amfitetatar ispod vrha Vito i Mokrih stijena. Na ići pravo prema amfiteatru, nego uzbrdo desno (sjeverozapadno) sve do vrha Subar.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

  Pročitajte  reportažu sa ove ture

 • Subar (24.3..2013)

  SubarIako je za nedjelju bilo najavljeno oblačno vrijeme u Tušilima nas je dočekao prelijep dan i neuobičajena gužva. Naime, polaznici zimskog alpinističkog kursa Sarajevske škole alpinizma su se upravo spremali za polazak na čas. U jednoj velikoj koloni smo krenuli uzbrdo, putem koji vodi prema vrhovima Vito i Subar.
  Snijeg je bio odličan za hodanje i dovoljno tvrd da se ne propada. Nedaleko od doma, budući alpinisti nas napustiše i sami nastavismo putem koji vodi kroz šumu. 

 • Subar (24.3..2013)

  SubarThis is a very nice walk offering a great view of the Vito-Drstva ridge, as well as the mountains Treskavica and Bjelašnica. Like most routes in this area, this starts at the lodge in Tušili along the marked trail leading to Vito and Subar. The first part goes through the forest to a fork, at which point the paths leading to these two peaks branch off.

 • Subar (7.1.2018)

  Prije sedam dana smo odustali od uspona na Bjelašnicu zbog jakog vjetra. Htjeli smo ponoviti tu turu, i dogovorio sam sa prijateljem koji je tu noć proveo na Observatoriju da se ujutro čujemo i vidimo kakvo je vrijeme.

 • Tušila - Drstva

  Polazna tačka: Tušila

  Završna tačka: Drstva

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

  Opšte upute: Izači na livadu iznad doma i krenuti sjeverno. Ubrzo se izađe na seoski put koji vodi do sela Pervizi. Tu skrenuti lijevo i uzbrdo sve do kraja sela. Dalje se nastavlja markirana planinarska staza. U početku staza vodi prvo livadom, a onda malo kroz šumu, sve do česme. Od Česme ravno uzbrdo (na zapad) sve do vrha Drstva.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

   

  Pročitajte reportažu sa ove ture

   

 • Tušila - Džamija

  Polazna tačka: Tušila

  Završna tačka: Džamija

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

  Opšte upute: Od Tušila asfaltnim putem produžiti prema Sinanovićima zatim skrenuti desno putem koji vodi za Bjelimiće. Poslije otprilike 1 km stigne se do Jelenjače, doline koja se nalazi sa desne strane. U proljeće tu bude veliko jezero. Spustiti se u dolinu i produžiti u pravcu juga., paralelno sa putem koji nam ostaje sa lijeve strane. Na kraju doline se ulazi u jedan mali šumarak i prateći markiranu stazu dolazi te pod markantn vrh Puzim. Sići na cestu i preko mosta se spustiti do česme u podnožju Crvenog kuka. Produžirti dalje cestom koja se prvo palo penje uzbrdo, a onda spušta u serpentinama do Bibera česmi. Nastaviti dalje od česmi livadom (da se skrati put koji se spušta u velikim serpentinama), a onda se spustiti nizbrdo prema putu i stećcima. Preći cestu kod stećaka i krenuti uzbrdo u pravcu zapada. Na vrhu se nalaze još jedni stećci na Jezerima. Na ovoj dolini ima sigurno desetak izvora koji ljeti uglavnom presuše. Preći preko doline i u njenom zapadnom kraju naći marku koja vodi uzbrdo, kamenitom stazom do vrha Džamija.

  U povratku, kada se vratite u dolinu preći na njen sjeverni dio i travnatom livadom se popeti do vrha Parić. Grbenom proći sve do vrha Vito, na istok prema Mokrim stijenam i markiranom stazom se spustiti u amfiteatar. Proći do šume i pored izvora markiranom stazom sve do Tušila.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna (ali jeste kondiciono) i nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

   

  Pročitajte reportažu sa ove ture

   

 • Tušila - Vito - Drstva (12.9.2015)

  Definicija: Riječ ovisnost je sastavnica prijedloga 'o' i glagola 'visjeti', a označuje da se o nekome ili nečemu visi, da je vezan. Značenje te riječi je nesposobnost za slobodu, nemoć da se čovjek oslobodi. Ovisnost bilo koje vrste vezuje se za slobodu, biti ne-slobodan znači biti ovisan.
  Međutim, šta kad je neko ovisan o slobodi? Onda ova definicija i nema baš nekog smisla. Sjećam se dana, kad smo zbog naše "ovisnosti" znali otići u planinu, a vrijeme je bilo užasno: magla, snijeg, vjetar, hladnoća... pa smo opet na neki način uživali. 

 • Tušila - Vito - Drstva (12.9.2015)

  Polazna tačka: Tušila

  Završna tačka: Vito - Drstva

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

  Opšte upute: Od doma PD Vrela izači na livadu i krenuti jugozapadno markiranom stazom koja ubrzo ulazi u šumu. Pratiti stazu sve do izvora i izlaza iz šume. Tu je ujedno i ulaz u veliki amfitetatar ispod vrha Vito i Mokrih stijena. Pratiti markaciju koja se penje ravno uzbrdo, a po izlaski na vrh krenuti desno i rubom grebena sve do vrha Vito. Od vrha produžiti ptavo grebenom i preko kota Veliko i Malo brdo sve do posljednjeg vrha u nizu Drstva. Sa tog mjesta krenuti desno, nizbrdo (na istok) sve do česme i ulaska u šumu. Ovdje možete skratiti put i na prvoj livadi poslije šume skrenuti desno, preko ograde i nastaviti pravo dok se ne izađe na livadu iznad doma u Tušilima. Druga opcije je par kilometara duža i tu se spustite putem skroz do sela Pervizi, i onda okolo dođete do Tušila.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna osim prelaska preko grebena koji nije preporučljiv za osobe koje imaju veliki strah od visine. Nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

  Pročitajte  reportažu sa ove ture

 • Tušila-Džamija (16.6.2013)


  Vrh Džamija, VisočicaNajviši vrh Visočice Džamija (1967 mnv) je relativno slabo posjećen najviše zbog svoje udaljenosti. Iz tog razloga smo čekali malo duže dane, tako da bez neke velike žurbe možemo uživati u ljepotama ove planine. Krenuli smo malo ranije nego obično, i naša tura je počela iz Tušila nešto iza 7 sati. Dan je bilo prelijep, okolni vrhovi još u jutarnjoj izmaglici i trava mokra od rose. U Sinanovićima smo za pola sendviča "kupili" jendog mladog njemačkog ovčara koji nas je vjerno pratio cijelu turu.

 • Tušila-Džamija (16.6.2013)


  Vrh Džamija, VisočicaDžamija, the highest peak of Mt Visočica (1967 MASL) is not frequently visited, mostly due to its remoteness. The walk starts in Tušila, via a macadam road through Sinanovići, then heads towards the peaks of Mt Visočica.

 • Tušila-Subar-Vito

  Track kreirao Green Visions
  Više informacija na http://www.greenvisions.ba/

 • Tušila-Vito

  Track kreirao Green Visions
  Više informacija na http://www.greenvisions.ba/

 • Tušila-Vito (18.9.2016)

   

  Polazna tačka: Tušila

  Završna tačka: Vito

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

  Opšte upute: Od doma PD Vrela izači na livadu i krenuti jugozapadno markiranom stazom koja ubrzo ulazi u šumu. Pratiti stazu sve do izvora i izlaza iz šume. Tu je ujedno i ulaz u veliki amfitetatar ispod vrha Vito i Mokrih stijena. Pratiti markaciju koja se penje ravno uzbrdo, a po izlaski na vrh krenuti desno i rubom grebena sve do vrha Vito. Povratak je istim putem do dna amfitetra a onda se može popeti vrh Jelovača koji se nalazi neposredni iznad česme.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna osim prelaska preko grebena koji nije preporučljiv za osobe koje imaju veliki strah od visine. Nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

   

  Pročitajte  reportažu sa ove ture

 • Tušila-Vito (9.12.2018)

  Iako je decembar na planinama je još uvijek jako malo snijega. Gledam u subotu na live kameri u Babinom dolu pada kiša. Preko noći će se to pretvoriti u nešto malo snijega, a nedjelja je trebala biti sunčana. Planirali smo otići na Visočicu, vrh Vito 1960 mnv.

 • Tušila-Vito grebenom

  Track kreirao Green Visions
  Više informacija na http://www.greenvisions.ba/

 • Vito - Drstva

  Polazna tačka: Tušila

  Završna tačka: Vito - Drstva

  Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.

  Opšte upute: Od doma PD Vrela izači na livadu i krenuti jugozapadno markiranom stazom koja ubrzo ulazi u šumu. Pratiti stazu sve do izvora i izlaza iz šume. Tu je ujedno i ulaz u veliki amfitetatar ispod vrha Vito i Mokrih stijena. Pratiti markaciju koja se penje ravno uzbrdo, a po izlaski na vrh krenuti desno i rubom grebena sve do vrha Vito. Od vrha produžiti ptavo grebenom i preko kota Veliko i Malo brdo sve do posljednjeg vrha u nizu Drstva. Sa tog mjesta krenuti desno, nizbrdo (na istok) sve do česme i ulaska u šumu. Ovdje možete skratiti put i na prvoj livadi poslije šume skrenuti desno, preko ograde i nastaviti pravo dok se ne izađe na livadu iznad doma u Tušilima. Druga opcije je par kilometara duža i tu se spustite putem skroz do sela Pervizi, i onda okolo dođete do Tušila.

  Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.

  Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna osim prelaska preko grebena koji nije preporučljiv za osobe koje imaju veliki strah od visine. Nema opasnosti od mina.

  Tehnička zahtjevnost ture: Kondiciona zahtjevnost ture:

   

  Pročitajte reportažu sa ove ture

   

Rezervacija planinarske ture

Challenge 2000+

(Na listi nisu učesnici koji su kompletirali izazov)

Preporuke

Vremenska prognoza

 • Najčitanije

 • Najnovije